Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o £181,000 i raglen Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21.

PCCG-2020-008
Dyddiad yr Adroddiad: 30th June 2020

Rhoddir y cyllid i Casnewydd Fyw, sy'n arwain y gwaith o ddarparu’r rhaglen Dyfodol Cadarnhaol ar hyn o bryd, nes bydd trefniadau comisiynu a chyllid hirdymor wedi cael eu cytuno.

 

Rhannu hyn: