Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penderfynu rhoi mwy o gyllid i Umbrella Cymru i barhau i ddarparu gwasanaeth dros dro o fewn Connect Gwent i ddioddefwyr sy'n blant a phobl ifanc.

PCCG-2020-007
Dyddiad yr Adroddiad: 11th May 2020

Mae'r ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau i blant a phobl ifanc yn cael ei gwella, felly mae proses dendro newydd yn cael ei datblygu. Bu oedi wrth ddatblygu'r tendr ac felly bydd Umbrella Gwent yn darparu'r gwasanaeth dros dro tan 2020/21.

 

Rhannu hyn: