Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo'r diwygiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2020-001
Dyddiad yr Adroddiad: 6th April 2020

Mae'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol yn cael ei adolygu bob blwyddyn gan y Grŵp Cynllunio Strategol. Fel arfer byddai'r Cydbwyllgor Archwilio yn derbyn y diwygiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol i'w cymeradwyo cyn cyfarfod y Bwrdd Perfformiad Strategaeth. Fodd bynnag, oherwydd newidiadau i ddyddiadau'r cyfarfod, cymeradwywyd y diwygiadau mewn egwyddor gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yng nghyfarfod y Bwrdd Perfformiad Strategaeth ar yr 2il o Fawrth 2020 yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau a argymhellwyd gan y Cydbwyllgor Archwilio ar y 4ydd o Fawrth 2020.   

 

Rhannu hyn: