Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cadarnhau'r Gyllideb Heddlu a Throseddu ar gyfer 2020-21.

PCCG-2019-075
Dyddiad yr Adroddiad: 6th March 2020

Mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn pennu'r gyllideb ar gyfer 2020/21 ac yna'n pennu praesept treth y cyngor yn dilyn trafodaeth â'r Panel Heddlu a Throseddu.

 

Rhannu hyn: