Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer y fframwaith cyflenwi, neu gyflenwi a gosod, marciau lifrau ar gerbydau heddlu gyda PVL UK Ltd am gyfnod dechreuol o chwe mis tan 31 Mai 2020.

PCCG-2019-068
Dyddiad yr Adroddiad: 23rd December 2019

Mae hyn yn unol â pharagraff 124(b) Rheolau Sefydlog Contract yn y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

 

Rhannu hyn: