Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi mynd i gytundeb dan adran 60 Deddf yr Heddlu (Gogledd Iwerddon) 1998 mewn perthynas ag ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd.

PCCG-2019-058
Dyddiad yr Adroddiad: 25th October 2019

 

Rhannu hyn: