Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cymorth ariannol i ddigwyddiadau Wings to Fly ar gyfer 2019/20. Amcangyfrifir mai £16,750 fydd uchafswm y gost.

PCCG-2019-057
Dyddiad yr Adroddiad: 12th November 2019

 

Rhannu hyn: