Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Rheoli Gweithgarwch Blynyddol y Trysorlys a gwir Ddangoswyr Darbodus ar gyfer 2018/19.

PCCG-2019-048
Dyddiad yr Adroddiad: 18th September 2019
Craffodd y Cydbwyllgor Archwilio ar Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys ar 3 Mehefin 2019.

 

Rhannu hyn: