Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo'r diwygiad i'r Polisi a Gweithdrefn Rhoddion a Lletygarwch ar gyfer ei swyddfa.

PCCG-2019-047
Dyddiad yr Adroddiad: 4th September 2019
Bydd y polisi a'r weithdrefn yn cael eu hadolygu ym mis Medi 2023.

 

Rhannu hyn: