Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu contract i Solo Services Group yn unol â pharagraff 20-24 y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol Rhan 3e Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â chontractau.

PCCG-2019-046
Dyddiad yr Adroddiad: 21st August 2019
Hysbyswyd y contract hwn am gyfnod o dair blynedd i ddechrau, gydag opsiwn i'w ymestyn am un flwyddyn.

 

Rhannu hyn: