Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 24 Mehefin 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-040
Dyddiad yr Adroddiad: 6th August 2019

 

Rhannu hyn: