Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penderfynu dyfarnu'r contract ar gyfer darparu system ffôn Protocol Llais dros y Rhyngrwyd (VOIP) i Atos dan baragraff 20-24 o'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-039
Dyddiad yr Adroddiad: 22nd July 2019
Bydd y contract am 36 mis i ddechrau, gydag opsiwn i ymestyn am ddau gyfnod pellach o 12 mis.

 

Rhannu hyn: