Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo’r diwygiadau i Weithdrefn Rhyddid Gwybodaeth Swyddfa'r Comisiynydd.

PCCG-2019-037
Dyddiad yr Adroddiad: 15th July 2019
Mae'r weithdrefn wedi cael ei diweddaru i adlewyrchu'r Cod Ymarfer newydd a gyhoeddwyd dan Adran 45 Deddf Rhyddid Gwybodaeth y llywodraeth.

 

Rhannu hyn: