Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi dyfarnu contract i ddarparu cardiau tanwydd i Allstar Business Ltd. Mae'r dyfarniad yn unol â pharagraff 66c y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-036
Dyddiad yr Adroddiad: 27th June 2019
Bydd y contract yn ôl y galw yn dechrau ar 8fed Gorffennaf 2019 ac yn dod i ben ar 22ain Mawrth 2021 gydag opsiwn i ymestyn ar sail flynyddol tan 22ain Mawrth 2024.

 

Rhannu hyn: