Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu arian ar gyfer Dull System Gyfan Llwybr Braenaru i Fenywod ac Ymyrryd yn Gynnar 18-25 i Future 4 yn unol â pharagraff 84-86 y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-035
Dyddiad yr Adroddiad: 28th June 2019
Dyfernir y contract am gyfnod o ddwy flynedd gydag opsiwn i ymestyn am ddwy flynedd arall.

 

Rhannu hyn: