Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i wneud cyfraniad ariannol at swydd Cyd-gysylltydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer 2019/20.

PCCG-2019-034  
Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019
Bydd un taliad o £21,181 yn cael ei wneud i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i sicrhau swydd y Cyd-gysylltydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol tan 31ain Mawrth 2020. Yn y cyfamser bydd datrysiad hirdymor cynaliadwy yn cael ei gytuno.

 

Rhannu hyn: