Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Casnewydd Fyw i ddarparu ymyriadau trais difrifol fel rhan o brosiect Atal Trais Difrifol Cymru yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20.

PCCG-2019-033
Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019
Dyfarnwyd £45,000 i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i gyflogi Cyd-gysylltydd Trais Difrifol rhwng 1af Gorffennaf 2019 a 31ain Mai 2020. Dyfarnwyd £27,886 i Casnewydd Fyw i ddarparu rhaglen benodol am chwe wythnos sy'n cynnwys gweithdai yn ymdrin â phroblemau, a sesiynau chwaraeon a gweithgareddau i garfanau bach o ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 o ysgolion cynradd penodol yng Ngwent.

 

Rhannu hyn: