Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn contract Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent am un flwyddyn, hyd at 31ain Mawrth 2021.

PCCG-2019-032
Dyddiad yr Adroddiad: 8th July 2019

 

Rhannu hyn: