Yn unol â'r gofyniad dan Ddeddf Diwygio a Chyfrifoldeb Cymdeithasol yr Heddlu 2011, mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penodi Ms Pamela Kelly (Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent ar hyn o bryd) yn Brif Gwnstabl Dros Dro o'r 1af Gorffennaf 2019.

PCCG-2019-030
Dyddiad yr Adroddiad: 14th June 2019
Bydd y penodiad dros dro yn parhau nes bydd y broses recriwtio gyfredol i benodi Prif Gwnstabl newydd wedi dirwyn i ben ac wedi cael ei chadarnhau gan y Panel Heddlu a Throsedd.

 

Rhannu hyn: