Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi dyfarnu cyllid o £10,000 yr un i'r ddwy Ardal Blismona Leol ar gyfer 2018/19.

PCCG-2019-024
Dyddiad yr Adroddiad: 28th October 2019

Ardal Blismona Leol y Dwyrain - Cyfanswm a wariwyd = £1476.00

Ardal Blismona Leol y Gorllewin - Cyfanswm a wariwyd = £4622.39

 

Rhannu hyn: