Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 18 Chwefror 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-016
Dyddiad yr Adroddiad: 18th March 2019

 

Rhannu hyn: