Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro'r gwaith craffu annibynnol a wnaed gan y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb ar ddefnydd Heddlu Gwent o bwerau stopio a chwilio a defnyddio grym.

PCCG-2019-015
Dyddiad yr Adroddiad: 18th March 2019
Digwyddodd ymarfer y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb ym mis Hydref 2018.

 

Rhannu hyn: