Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi estyniad i'r fframwaith ar gyfer darparu gwasanaeth difa a gwaredu gwastraff gyda marc diogelu yn unol â pharagraff 124(b) Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-013
Dyddiad yr Adroddiad: 28th February 2019
Mae'r contract wedi cael ei ymestyn am chwe mis o 1 Ebrill 2019 tan 31 Hydref 2019.

 

Rhannu hyn: