Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penderfynu datgomisiynu'r datrysiad rheoli busnes a brynwyd gan Swyddfa'r Comisiynydd ym mis Mehefin 2015.

PCCG-2019-006
Dyddiad yr Adroddiad: 6th August 2019

 

Rhannu hyn: