Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer cyflenwi Cyrsiau Cenedlaethol Adsefydlu Gyrwyr gyda TCC Group am bedwar mis arall yn unol â pharagraff 124(b) y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

PCCG-2019-005
Dyddiad yr Adroddiad: 31st January 2019
Bydd yr estyniad o bedwar mis yn dechrau ar 1 Chwefror 2019 a bydd yn dod i ben ar 31 Mai 2019. Bydd telerau ac amodau'r contract gwreiddiol yn berthnasol yn ystod y cyfnod hwn.

 

Rhannu hyn: