Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract gyda Solo Service Group Ltd sy'n dod i ben ar 3i Mawrth 2019 tan 30 Medi 2019, am bedwar mis i ddechrau ac estyniad pellach o ddau fis unigol.

PCCG-2019-003
Dyddiad yr Adroddiad: 23rd January 2019
Mae'r cais am estyniad na ellid ei ragweld er mwyn caniatáu amser i gynnal proses dendro sy'n cydymffurfio.

 

Rhannu hyn: