Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn adroddiad gan Heddlu Gwent yn dangos manylion gwaith yr adran Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn ystod 2017-18.

PCCG-2018-049
Dyddiad yr Adroddiad: 21st January 2019
Mae'r Comisiynydd wedi cytuno i dderbyn yr adroddiad hwn gyda chafeat bod y fformat a'r cynnwys yn cael eu diwygio yn adroddiad blynyddol 2018/19 er mwyn bodloni ei ofynion monitro.

 

Rhannu hyn: