Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn adroddiad blynyddol sy'n cynnwys manylion y gweithgareddau gwirfoddoli yn y portffolio Dinasyddion yn y Maes Plismona.

PCCG-2018-048
Dyddiad yr Adroddiad: 21st January 2019
Mae'r meysydd gwirfoddoli'n cynnwys yr heddlu gwirfoddol, cadetiaid heddlu gwirfoddol, Heddlu Bach, gwirfoddolwyr cymorth yr heddlu, paneli atal troseddu a'r Grŵp Cynghori Annibynnol.

 

Rhannu hyn: