Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofrestrau Rhoddion a Lletygarwch a Buddiannau Busnes Heddlu Gwent ar gyfer 2017-18.

PCCG-2018-047
Dyddiad yr Adroddiad: 12th December 2018
Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod pob datganiad gan swyddogion a staff wedi cael eu gwneud o fewn ffiniau derbynioldeb yn unol â'r polisïau a gweithdrefnau perthnasol.

 

Rhannu hyn: