Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 22 Hydref 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2018-045
Dyddiad yr Adroddiad: 16th November 2018

 

Rhannu hyn: