Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer darparu Gwasanaeth Ôl-drafodaeth y Tîm Plant ar Goll i Gynigydd C, yn unol â pharagraff 84 y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol, Rhan 3e Rheolau Sefydlog yn ymwneud â Chontractau.

PCCG-2018-043
Dyddiad yr Adroddiad: 6th November 2018
Caiff y contract ei ddyfarnu am dair blynedd gydag opsiwn i ymestyn am ddwy flynedd arall ar sail flynyddol.

 

Rhannu hyn: