Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2017-18.

PCCG-2018-035
Dyddiad yr Adroddiad: 3rd August 2018
Cyhoeddwyd Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2017-18 i gyd-fynd â chyhoeddi'r Datganiad Cyfrifon.

 

Rhannu hyn: