Mae cynllun grant Cronfa Gymunedol yr Heddlu wedi cael ei greu i dargedu'r arian a dderbynnir trwy Ddeddf Enillion Troseddau a thrwy werthu eiddo nad oes neb wedi'i hawlio ac eiddo sydd wedi cael ei ganfod, fel ein bod yn cefnogi sefydliadau yn rhai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Ngwent.

PCCG-2018-034
Dyddiad yr Adroddiad: 3rd August 2018
Rhaid i sefydliadau / grwpiau sydd â diddordeb mewn gwneud cais am gyfran o'r cyllid blynyddol o £300,000 allu dangos yr effaith gadarnhaol y bydd eu prosiect yn ei gael ar y cymunedau maent yn eu gwasanaethu. Nod y gronfa yw rhoi cymorth i sefydliadau/grwpiau sy'n ceisio helpu plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o fynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol neu sydd wedi dod yn ddioddefwyr. Bydd angen

 

Rhannu hyn: