Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Rheoli Gweithgarwch Blynyddol y Trysorlys a gwir Ddangoswyr Darbodus ar gyfer 2017/18.

PCCG-2018-031
Dyddiad yr Adroddiad: 13th July 2018
Craffodd y Cydbwyllgor Archwilio ar Adroddiad Rheoli Blynyddol y Trysorlys ar 7 Mehefin 2018.

 

Rhannu hyn: