Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid  a gynhaliwyd ar 23 Ebrill 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2018-030
Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

 

Rhannu hyn: