Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid pellach i Umbrella Cymru er mwyn iddo barhau i ddarparu gwasanaeth dros dro i blant a phobl ifanc sy'n ddioddefwyr o fewn Connect Gwent.

 

PCCG-2018-029
Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Mae'r ddarpariaeth o wasanaethau dioddefwyr i blant a phobl ifanc yn cael ei ehangu a'i wella ac fel y cyfryw mae proses dendro newydd yn cael ei datblygu. Bu oedi wrth symud y broses dendro ymlaen ac felly bydd Umbrella Cymru'n darparu'r gwasanaeth am gyfnod pellach o bedwar mis o 10 Gorffennaf 2018 am gost o £12,000. Mae'r cynnydd yn y gost oherwydd bod y swyddi presennol yn cael eu hymestyn, sy'n adlewyrchiad o'u llwyddiant.

 

Rhannu hyn: