Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi £9,552.92 i Cymorth i Ddioddefwyr am chwe mis i gynyddu ei allu i brosesu atgyfeiriadau a chysylltu â dioddefwyr.

 

PCCG-2018-028
Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Bydd Gwahoddiad i Dendro newydd yn cael ei gyhoeddi o 2019 a fydd yn rhoi ystyriaeth lawn i ofynion holl wasanaethau Connect Gwent.

 

Rhannu hyn: