Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i Llwybrau Newydd i sicrhau bod eu gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr troseddau rhyw yng Ngwent yn parhau.

 

PCCG-2018-027
Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Corff sy'n darparu gwasanaethau cymorth i bobl sydd wedi cael eu treisio a dioddefwyr cam-drin rhywiol trwy gyfrwng cynghorwyr trais rhywiol annibynnol yw Llwybrau Newydd. Mae'n cynnig cwnsela, cymorth i dystion ac mae’n rheoli Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Gwent. Mae darpariaeth arbenigol ar gael i blant sy'n dioddef cam-drin rhywiol hefyd.

Mae'r cyllid fel a ganlyn ar gyfer 2018-19:
* Cynghorydd trais rhywiol annibynnol/Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Gwent: £94,760
* Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Gwent: £46,381.89 (oddi wrth Heddlu Gwent)
* Gwasanaeth cynghorydd trais rhywiol annibynnol: £20,600 a diffyg cyllid: £10,300
* Cwnsela i blant ac oedolion, asesiad clinigol: £58,464

 

Rhannu hyn: