Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i Cymorth i Fenywod Cyfannol i sicrhau bod eu gwasanaethau cefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent yn parhau.

 

PCCG-2018-026
Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

Mae'r cyllid fel a ganlyn ar gyfer 2018-19:
* Gwasanaeth cynghorydd trais rhywiol annibynnol: £20,600
*Gwasanaethau cwnsela oedolion ar gyfer achosion o gam-fanteisio ar blant yn rhywiol a cham-drin plant yn rhywiol nad ydynt yn rhai diweddar: £48,410

 

Rhannu hyn: