Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i Cymorth i Ddioddefwyr i roi prawf ar swydd Eiriolwr Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl yn ystod 2018-19 a fydd yn gweithio o fewn Connect Gwent.


 

PCCG-2018-025
Dyddiad yr Adroddiad: 1st July 2018

Cyflog - £26,000
Argostau - £8,000 (pensiynau, teithio, costau rheoli)

Cyfanswm cost 2018-19: £34,000

 

Rhannu hyn: