Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi dyfarnu cyllid o £6,579.00 o Gronfa Effaith Gadarnhaol y Comisiynydd ar gyfer 2017/18.

PCCG-2018-024
Dyddiad yr Adroddiad: 21st June 2018

 

Rhannu hyn: