Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am anffurfio organau cenhedlu benywod, trais ar sail anrhydedd a phriodas dan orfod.

PCCG-2018-023
Dyddiad yr Adroddiad: 20th May 2018

 

Rhannu hyn: