Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer cyflenwi Cyrsiau Adsefydlu Gyrwyr gyda TCC Group am chwe mis arall yn unol â pharagraff 124(b) y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

 

PCCG-2018-022
Dyddiad yr Adroddiad: 20th May 2018

Bydd yr estyniad am chwe mis yn dechrau ar 1 Gorffennaf 2018 ac yn dod i ben ar 31 Ionawr 2019.

 

Rhannu hyn: