Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi £10,000 yr un i uwch-arolygwyr y ddwy ardal blismona leol i sefydlu Cronfa Effaith Gadarnhaol i gynorthwyo'r gwaith o gyflawni blaenoriaethau'r Cynllun Heddlu a Throseddu.

PCCG-2018-019
Dyddiad yr Adroddiad: 8th May 2018

Bydd disgwyl i'r ddwy ardal blismona leol gydymffurfio â'r un prosesau â'r Gronfa Effaith Gadarnhaol sy'n cael ei rhedeg gan Swyddfa'r Comisiynydd (PGCC-2013-123) a darparu adroddiad o wariant blynyddol i'w adolygu ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol.

 

Rhannu hyn: