Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi  cytuno i roi cyllid i Umbrella Cymru ddarparu gwasanaeth dros dro i blant a phobl ifanc sy'n ddioddefwyr o fewn Connect Gwent.

 

PCCG-2018-017
Dyddiad yr Adroddiad: 17th April 2018

Mae'r ddarpariaeth o wasanaethau dioddefwyr i blant a phobl ifanc yn cael ei ehangu a'i wella ac fel y cyfryw mae proses dendro newydd yn cael ei datblygu. Bu oedi wrth symud y broses dendro ymlaen ac felly bydd Umbrella Cymru'n darparu'r gwasanaeth am gyfnod o chwe mis o 9 Ebrill 2018 tan 9 Gorffennaf 2018 am gost o £2,000.

 

Rhannu hyn: