Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo'r Strategaeth Lles a Bregusrwydd ar y Cyd 2018-22, ar y cyd â Heddlu Gwent.

 

PCCG-2018-015
Dyddiad yr Adroddiad: 2nd April 2018

Bydd y strategaeth hon yn creu dull o ymdrin â bregusrwydd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac a fydd yn gwella lles pobl ac yn datblygu prosesau ac arferion presennol.

 

Rhannu hyn: