Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu ar y Cyd 2018-22 rhwng Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Heddlu Gwent.

 

PCCG-2018-013
Dyddiad yr Adroddiad: 28th March 2018

Cyflwynwyd y Strategaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu ar y Cyd i gael ei drafod gan y Panel Heddlu a Throseddu ym mis Ionawr 2018 ac mae'r Prif Gwnstabl a'i dîm wedi ei chymeradwyo.

 

Rhannu hyn: