Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi penderfynu na fydd unrhyw newidiadau'n cael eu gwneud i'w Gynllun Heddlu a Throseddu ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19.

 

PCCG-2018-012
Dyddiad yr Adroddiad: 23rd March 2018

Bydd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n adolygu'r Cynllun yn ystod 2018-19 i sicrhau bod meysydd allweddol megis y gwaith parhaus ar gaethwasiaeth fodern sy'n cael ei wneud gan ei swyddfa a Heddlu Gwent yn cael eu hadlewyrchu yn y Cynllun ar gyfer 2019-20.

 

Rhannu hyn: