Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i fuddsoddiad i sicrhau bod y gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc a gynigir gan Gymorth i Ddioddefwyr trwy Connect Gwent yn gallu gweithredu'n well, trwy ariannu cyflog aelod ychwanegol o staff.

PCCG-2018-007
Dyddiad yr Adroddiad: 23rd March 2018

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ryddhau £9,552.92 o'r gronfa wrth gefn i ariannu aelod o staff amser llawn dros dro am chwe mis.

 

Rhannu hyn: