Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddarparu £25,000 i Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent ar gyfer 2018-19, gydag opsiwn o hyd at £25,000 ychwanegol o arian cyfatebol.

PCCG-2018-006
Dyddiad yr Adroddiad: 23rd March 2018

 

Rhannu hyn: